Klaus, vår vän ifrån Tyskland, fiskar i Emån...

 Flugfiske efter lax och världens största havsforell i berömda Emån eller i Östersjön kan anordnas och också samordnas med andra aktiviteter.

Det finns möjlighet att hålla Konferenser och evenemang för upp till 20 personer.

Vänligen kontakta oss för vidare information.

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

Contact: +46 (0)499 40031