Nygårds Herrgård hette tidigare Slubbemåla....möjligtvis ett vikinganamn...

Det nuvarande huset uppfördes 1858, enligt en datering på skorsstenen, men gårdens anor kan spåras tillbaka till medeltiden. Mönsterås betydelse under medeltiden kan inte underskattas. Det sägs att det skulle vara lättare att räkna upp de viktiga familjer som inte ägde mark i dessa trakter än de som ägde mark. Just Slubbemåla har haft som ägare Heliga Birgittas bror Israel Birgersson. När heliga Birgittas reliker fördes hem ifrån Rom, landsteg man med kvarlevorna på det svenska fastlandet, enligt sägnen i närbelägna Timmernabben.

Slubbemålaskatten, idag i Kalmar länsmuseum, var en medeltida silverskatt, som hittades på Nygård under 1900 talet. Här finns även en naturlig djuphamn, där man funnit medeltida mynt. På väg till Timmernabben finns ett Malteserkloster och resterna av Nordens största hospital  på 1500-talet, Kronobäck .

Nygårds Egendom, som fastigheten kallades på 1800-talet byggdes av den adliga familjen Ulfsparre av Broxvik. I Adelskalendern från den tiden tas Nygård upp som huvudsäte för familjen. Landskapsarkitekten Knut Malte Forsberg anlitades till att anlägga parken och troligtvis ritade även Forsberg huset. Forsberg är mest känd för att ha ritat Berzelii Park i Stockholm och alléerna i Norrköping, men han har även gjort ritningen till Nääs slottspark vid den tiden betraktad som Sveriges vackraste park. Parken på Nygård blev till stora delar av, en konstruerad sjö och lövsalar är några av de parkinslag som Forsberg använde till Nygård.

Ulfsparre drabbades av svåra tider och Nygård förvärvades av familjen Ernemark. Tack vare Ernemarks bevarades huset i ett nästan ursprungligt skick. Det sägs att Herman Göring friade till sin Karin på Nygård och ett stort eksåp med en inskription av Göring själv fanns ända fram till 1980 talet i huvudbyggnaden. Familjen Ernemark lämnade gården på 1980 talet, därefter har den bytt ägare  ett antal gånger och förfallit. Idag äger och förvaltar familjen Cimini Nygård.

Arbetskartan över parken har återfunnits för några år sedan, och ett långsamt arbete har startats för att återställa parken. Huset skall återfå sin ursprunliga gula nyans och fönstrena sin mörkgröna. Väggmålningar inne i huset plockas försiktigt fram och renoveras.

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Contact: +46 (0)499 40031